Leerpakket

Partner van

Logo van Arteveldehogeschool Gent Logo van Agenschap Ondernemen

Leerpakket 1: Een oog op kleur

In Een oog op kleur wordt verduidelijkt op welke manier we kleuren zien, beoordelen en erover communiceren. We vertrekken van een mini-business-case die aansluit bij de leefwereld van jongeren en brengen een aantal probleemstellingen naar voor rond kleur. Tijdens de leersessie gaan we via praktische opdrachten op zoek naar antwoorden die zich situeren in de grafische en digitale wereld.

Vermits de grafische industrie een schakel vormt tussen ontwerper en gebruiker van een product, is het essentieel om op een objectieve manier over kleur te communiceren. Via een reeks experimenten komen leerlingen te weten hoe ze de valkuilen van subjectieve kleurwaarneming en beoordeling kunnen omzeilen. Ze zoeken naar logische verbanden en via toepassing van de juiste technologie komen ze uiteindelijk tot perfecte oplossingen.

Leerpakket 2: Kleuren tellen mee

Via het thema Kleur kunnen leerlingen hun wiskundige kennis rond vectoriële ruimtes en matrixberekening verdiepen aan de hand van praktische toepassingen uit de grafische industrie. Tijdens deze workshop onderzoeken ze hoe je mathematisch kleuren kan weergeven en omrekenen. Op deze manier komen ze te weten hoe professionals over de media heen, de juiste kleuren uitwisselen.

Leerpakket 3: Zet Je onderneming in kleur

Tijdens de workshop Zet je onderneming in kleur zoeken we uit wat de commerciële troeven van kleur zijn voor een onderneming en geven we tips aan schoolondernemingen om extra succes te boeken met behulp van doordacht kleurgebruik.

Leerpakket 4: Jouw kleurproject in druk

Jouw kleurproject in druk kan verwezenlijkt worden tijdens deze atelierworkshop. 

Tijdens deze praktische workshop krijgen leerlingen een inzicht in het grafisch drukproces dat aangewend wordt bij de creatie van hun eigen drukproject (bijv. banner voor schoolprojecten, communicatiemateriaal voor mini-of leeronderneming, enz.). Afhankelijk van hun project worden ze mee aan het werk gezet in een atelier zeefdruk of wordt er geprint op de large format printers in de Print & Sign.

Leerpakket 5: Hoe maak je kleur?

De workshop "Hoe maak je kleur?" richt zich op het scheikundig aspect van kleur. Samen met de leerlingen analyseren we de samenstelling van inkten die duidelijk varieert afhankelijk van de aangewende druktechnologieën, de materialen waarop men gaat drukken en de fysische omstandigheden waaraan die materialen nadien worden blootgesteld.

Leerpakket 6: Kleuren (manipu)leren

Kleuren manipuleren kan iedereen. Er bestaan ontelbare apps op smartphones en tablets die ervoor zorgen dat je foto plots een heel andere look krijgen. Maar hoe werken die eigenlijk en hoe kan jij van een gewone snapshot iets heel bijzonders maken?

Leerpakket 7: Jouw eigen logo en huisstijl

Als je een huisstijl ontwerpt (of laat ontwerpen) voor jouw bedrijf moet je nadenken over je logo, kleuren, vormen en lettertypes. Met al die dingen samen kun je ervoor zorgen dat je bedrijf herkenbaar is. Als je van tevoren bedenkt welke kleuren en lettertypes je wil gebruiken en je past dit toe op je website, visitekaartjes, e-mails, briefpapier, ... dan zullen mensen je bedrijf makkelijker herkennen. Een herkenbare huisstijl zorgt ervoor dat je bedrijf betrouwbaar overkomt.

Leerpakket 8: Zeg het met 3D

Tijdens deze workshop maak je kennis met 3D-printing. Je leert zelf een object modelleren en klaarmaken om te 3D-printen. Deze workshop is voor de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs die geïnteresseerd zijn in 3D-printing.

Leerpakket 9: Bij de neus genomen via de media.

Via een wetenschappelijke achtergrond achterhalen de leerlingen de commerciële troeven van kleur. Ze analyseren gedrukte en digitale reclame a.d.h.v. werkingsmodellen (sales-respons, likeability,...). De leerlingen beseffen na deze workshop hoe subtiel reclame hen beïnvloedt. Deze workshop duurt 1 lesuur waardoor deze zeer toegankelijk is voor de ASO-opleidingen.

Leerpakket 10: Creative Coding

Deze workshop zoomt in op het leren programmeren door creatieve, visuele en interactieve objecten te maken binnen een webpagina m.b.v. web technologieën: HTML, CSS en JavaScript.

Leerpakket 11: Web of Things

Deze workshop zoomt in op het leren programmeren door software met hardware te combineren. Om hardware toegankelijk te maken zullen we gebruik maken van de “Raspberry Pi” met daarop een module “Sense Hat”. De software wordt geschreven m.b.v. de programmeertaal “Python” en de cloud service “Google Firebase”.