Leerpakket 1: Een oog op kleur

Partner van

Logo van Arteveldehogeschool Gent Logo van Agenschap Ondernemen

WAAROVER GAAT DIT PAKKET?

In Een oog op kleur wordt verduidelijkt op welke manier we kleuren zien, beoordelen en erover communiceren.
We vertrekken van een mini-business-case die aansluit bij de leefwereld van jongeren en brengen een aantal probleemstellingen naar voor rond kleur.
Tijdens de leersessie gaan we via praktische opdrachten op zoek naar antwoorden die zich situeren in de grafische en digitale wereld.
Vermits de grafische industrie een schakel vormt tussen ontwerper en gebruiker van een product, is het essentieel om op een objectieve manier over kleur te communiceren.
Via een reeks experimenten komen leerlingen te weten hoe ze de valkuilen van subjectieve kleurwaarneming en beoordeling kunnen omzeilen.
Ze zoeken naar logische verbanden en via toepassing van de juiste technologie komen ze uiteindelijk tot perfecte oplossingen.

 

DOELGROEPEN?

In dit pakket mikken we in het bijzonder op de volgende richtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
ASO:
 • alle economierichtingen;
 • alle richtingen die tijdens de vrije ruimte werken aan vakoverschrijdende leerprojecten.
TSO:
 • printmedia en multimedia(technieken);
 • informaticabeheer;
 • boekhouden-informatica;
 • communicatie;
 • industriële wetenschappen;
 • techniek wetenschappen;
 • handel;
 • sociale technische wetenschappen;
 • creatie en mode;
 • toerisme;
 • hospitality;
 • onthaal en public relations.
   

 

GERELATEERDE VAKGEBIEDEN

Het leerpakket Een oog op kleur is zodanig uitgewerkt dat het perfect aan bod kan komen in volgende vakken:
 • bedrijfseconomie, toegepaste economie;
 • informatica, toegepaste informatica, bedrijfsinformatica;
 • sociale en communicatieve vaardigheden;
 • grafische communicatie printmedia;
 • grafische technieken integrale opdrachten toegepaste fysica.

 

LEERDOELSTELLINGEN IN FUNCTIE VAN DE EINDTERMEN

Met behulp van deze workshop kunnen leerlingen:
 • ondernemersvaardigheden en attitudes toetsen in een concrete situatie;
 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;
 • onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren.

 

LESORGANISATIE

 • Werkvorm: actieve workshop.
 • Duur: 2 lestijden.
 • Klasinfrastructuur:
  • beamer + een computer verbonden met het internet en uitgerust met de applicatie Powerpoint;
  • wifi toegang voor de ganse klas;
  • de lesgever kan laptops meebrengen, voor klasgroepen met meer dan 16 leerlingen dient de workshop door te gaan in een computerklas.
 • Benodigd lesmateriaal: 
  • lesmateriaal leerkracht: presentatie Een oog op kleur;
  • lesmateriaal leerlingen: werkmateriaal voor de leerlingen wordt meegebracht door de lesgever.

 

HOE WORDT HET LEERPAKKET AANGEBODEN?

Dit leerpakket wordt via volgende ondersteuningsmodule aangeboden:

MODULE 1: KLEUREXPERT IN JE KLAS

Nodig een kleurexpert uit die zelf les komt geven in jouw school.
In overleg met de klasverantwoordelijke zal deze kleurexpert de workshop geven aan de leerlingen in hun eigen klasomgeving. 
Hij/zij brengt al het nodige lesmateriaal mee. Vraag een workshop aan of stuur een mail naar zeghetmetkleur@arteveldehs.be als je meer vragen hebt i.v.m. deze workshop.
Vul hieronder je e-mailadres in en klik op indienen om dit leerpakket te downloaden.