Leerpakket 3: Zet Je onderneming in kleur

Partner van

Logo van Arteveldehogeschool Gent Logo van Agenschap Ondernemen

WAAROVER GAAT DIT PAKKET?

Tijdens de workshop Zet je onderneming in kleur zoeken we uit wat de commerciële troeven van kleur zijn voor een onderneming. We zoeken antwoorden op de vragen:
 • Welke kleur geeft de beste uitstraling aan  bedrijf, product of dienst?
 • Hoe speel je kleur uit als communicatiemiddel?
 • In welke mate beïnvloedt kleur onze psyche en onze zintuigen?
 • Met welke juridische kleuraspecten moet een bedrijf rekening houden?
 • Is kleurgebruik cultuurgebonden of eerder een modeverschijnsel?
Mini-,  leer- of andere schoolondernemingen kunnen hun eigen kleurproject vormgeven met behulp van een reeks praktische tips voor effectief kleurgebruik.

 

DOELGROEPEN?

In dit pakket mikken we in het bijzonder op de volgende richtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
ASO:
 • alle economierichtingen;
 • alle richtingen die tijdens de vrije ruimte werken aan vakoverschrijdende leerprojecten zoals mini-, leer- of schoolondernemingen.
TSO:
 • creatie en mode;
 • boekhouden-informatica;
 • fotografie;
 • grafische communicatie;
 • handel;
 • informaticabeheer;
 • multimedia;
 • onthaal en PR;
 • printmedia
 • sociale en technische wetenschappen;
 • toerisme;
 • verkoop en distributie;
 • public relations;
 • KMO administratie;
 • KMO ondernemerschap;
 • alle richtingen die tijdens de vrije ruimte werken aan vakoverschrijdende leerprojecten zoals mini-, leer- of schoolondernemingen en integrale opdrachten.

 

GERELATEERDE VAKGEBIEDEN

Het leerpakket Zet je onderneming in kleur is zodanig uitgewerkt dat het perfect aan bod kan komen in volgende vakken:
 • economie;
 • toegepaste economie;
 • communicatie;
 • bedrijfsbeheer.

 

LEERDOELSTELLINGEN IFV DE EINDTERMEN

Met behulp van deze workshop kunnen leerlingen:
 • ondernemersvaardigheden en attitudes toetsen in een concrete situatie;
 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;
 • onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren.

 

LESORGANISATIE

 • Werkvorm: actieve workshop.
 • Duur: 2 lestijden.
 • Klasinfrastructuur:
  • beamer + een computer verbonden met het internet en uitgerust met de applicatie Powerpoint;
  • wifi toegang voor de ganse klas;
  • de lesgever kan laptops meebrengen, voor klasgroepen met meer dan 16 leerlingen dient de workshop door te gaan in een computerklas.
 • Benodigd lesmateriaal: 
  • lesmateriaal leerkracht: presentatie en didactische brochure Zet je onderneming in kleur;
  • lesmateriaal leerlingen: werkmateriaal voor de leerlingen wordt meegebracht door de lesgever.

 

VOORSTUDIE

Voorstudie:
Ter voorbereiding van deze workshop vragen we om volgende opdracht te geven aan je leerlingen:
 
Kleur beïnvloedt wat we kopen. Doe zelf de test. 
 • Zoek en verzamel duidelijke afbeeldingen van vijf merken die een specifieke product- of verpakkingskleur gebruiken en breng ze mee naar de workshop. Mini-, leer- en schoolondernemingen zoeken best afbeeldingen uit de sector waarin ze actief zijn. Afbeeldingen van bijv. styling van winkels mogen ook meegebracht worden.
 • Zoek een foto of illustratie die als inspiratie kan dienen voor jouw eigen onderneming en breng deze mee naar de workshop. 
 • Denk tevens na over kleuren waardoor je jouw eigen product opeens meer of minder graag zou aankopen en zorg ervoor dat je je mening kan motiveren.

 

VERVOLGTRAJECT

Voor schoolprojecten zoals mini-en leerondernemingen kunnen leerlingen enorm veel opsteken door deze workshop te combineren met de workshop Jouw kleurproject in druk.
Klasgroepen die graag beroep willen doen op een grafisch vormgever voor de uitwerking van een concreet schoolproject kunnen zich immers laten begeleiden door een collega uit de opleiding Grafische en digitale media om een drukwerk concreet vorm te geven en drukklaar te maken. Deze klasgroepen kunnen dan tijdens een bezoek aan één van onze grafische ateliers zelf ondervinden hoe hun drukwerk tot stand komt.
 
 

HOE WORDT HET LEERPAKKET AANGEBODEN?

Dit leerpakket wordt via volgende ondersteuningsmodules aangeboden:

MODULE 1: KLEUREXPERT IN JE KLAS

Nodig een kleurexpert uit die zelf les komt geven in jouw school. In overleg met de klasverantwoordelijke zal deze kleurexpert de workshop geven aan de leerlingen in hun eigen klasomgeving. Hij/zij brengt al het nodige lesmateriaal mee.  Vraag een workshop aan of stuur een mail naar zeghetmetkleur@arteveldehs.be als je meer vragen hebt ivm deze workshop. 

MODULE 2: ZELFGESTUURD, OP EIGEN TEMPO

Download en integreer dit lespakket in je eigen lesaanbod.
Vul hieronder je e-mailadres in en klik op indienen om dit leerpakket te downloaden.