Leerpakket 5: Hoe maak je kleur?

Partner van

Logo van Arteveldehogeschool Gent Logo van Agenschap Ondernemen

WAAROVER GAAT DIT PAKKET?

De workshop "Hoe maak je kleur?" richt zich op het scheikundig aspect van kleur. Samen met de leerlingen analyseren we de samenstelling van inkten die duidelijk varieert afhankelijk van de aangewende druktechnologieën, de materialen waarop men gaat drukken en de fysische omstandigheden waaraan die materialen nadien worden blootgesteld.
 

DOELGROEPEN?

In dit pakket mikken we in het bijzonder op de volgende richtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
ASO:
 • alle richtingen wetenschappen.
TSO:
 • boekhouden-informatica;
 • creatie en mode;
 • chemie;
 • grafische communicatie;
 • handel;
 • informaticabeheer;
 • industriële wetenschappen;
 • multimedia;
 • printmedia;
 • techniek-wetenschappen.

 

GERELATEERDE VAKGEBIEDEN

Het leerpakket Hoe maak je kleur is zodanig uitgewerkt dat het perfect aan bod kan komen in volgende vakken:
 • natuurwetenschappen, toegepaste natuurwetenschappen;
 • chemie, toegepaste chemie.

LEERDOELSTELLINGEN IFV DE EINDTERMEN

Met behulp van deze workshop kunnen leerlingen:
 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;
 • onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren.

 

LESORGANISATIE

 • Werkvorm: actieve workshop.
 • Duur: 2 lestijden.
 • Klasinfrastructuur:
  • beamer + een computer verbonden met het internet en uitgerust met de applicatie Powerpoint.
 • Benodigd lesmateriaal: 
  • lesmateriaal leerkracht: presentatie en didactische brochure “Hoe maak je kleur?”;
  • lesmateriaal leerlingen: werkmateriaal voor de leerlingen wordt meegebracht door de lesgever.

 

HOE WORDT HET LEERPAKKET AANGEBODEN?

Dit leerpakket wordt via volgende ondersteuningsmodules aangeboden:

MODULE 1: ZELFGESTUURD, OP EIGEN TEMPO

Download en integreer dit lespakket in je eigen lesaanbod.
Vul hieronder je e-mailadres in en klik op indienen om dit leerpakket te downloaden.